Kutsumme
huippuyrityksiä mukaan

 
 
 

Toimintatapamme nojaa vahvaan yrittäjyyteen sekä kohdeyritysten omistajien monipuoliseen tukemiseen ja motivoimiseen. Siksi sijoitamme yhtiöihin pääosin osakeannin kautta vähemmistösijoituksen muodossa.

 

Toimimme aktiivisena kumppanina seuraavan kasvuloikan mahdollistamiseksi tyypillisesti yrityksille, joiden:

  • Omistus on pääosin yrittäjien käsissä ja toiminta vakiintunutta sekä kannattavaa

  • Liikevaihto on vähintään 4 milj. euroa ja korkeintaan 50 milj. euroa

  • Liikevaihdon vuotuinen kasvu on ollut voimakasta

  • Tavoitteena on moninkertaistaa kasvu seuraavien 2 – 5 vuoden ajan

Sijoitamme oman pääoman ehtoisesti tyypillisesti 2 – 6 milj. euroa kerrallaan yhtiöiden seuraavan kasvuelinkaaren (3 – 5 vuotta) mahdollistamiseksi. Toimimme läheisessä yhteistyössä myös muiden sijoittajien ja rahoittajien kanssa mahdollistaaksemme isojakin yritysjärjestelyitä.

Bocapin taustalla on perustajaosakkaiden ohella suomalaisia instituutiosijoittajia, jotka haluavat tukea suomalaista yrittäjyyttä ja näkevät samalla pieniin ja keskisuuriin yrityksiin sijoittamisen mielenkiintoisena ja houkuttelevana tuoton lähteenä.

Bocapin hallinnoimien rahastojen Bocap SME Achievers Fund I & II sijoittajat ovat pääosin kotimaisia institutionaalisia sijoittajia sekä yrittäjiä yritystensä kautta. Sijoittajista 60% on eläkevakuutusyhtiöitä ja -kassoja, 18% suomalaisia yrityksiä, 17% pankkeja ja vakuutusyhtiöitä ja 5% julkisen sektorin edustajia.

 
 

 
Tuemme merkittävän kasvuloikan toteutusta panostamalla voimakkaasti yrityskauppoihin ja -järjestelyihin, käyttöpääoman vahvistamiseen, kansainvälistymiseen ja muuhun orgaaniseen laajentumiseen sekä vahvistamalla organisaatiota sitouttamalla johtotiimiä.
— Julianna Borsos, Bocapin perustaja
 

 

Vastuullisuus

Bocap on Pääomasijoittajat ry:n (FVCA) varsinainen jäsen ja noudattaa toiminnassaan sen sääntöjä ja suosituksia. Raportoinnissaan sijoittajilleen yhtiö noudattaa hallinnoimiensa rahastojen sopimuksia sekä Invest Europe -järjestön Investment Reporting Guidelines -ohjeita. Kohdeyritysten arvonmäärityksessä Bocap noudattaa ”International Private Equity and Venture Capital Valuation Guidelines” -ohjeistusta (”IPEV”) sekä yleisiä valuaatiokäytäntöjä.

Bocap on vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain (162/2013) mukainen rekisteröitymisvelvollinen vaihtoehtorahastojen hoitaja ja se on merkitty Finanssivalvonnan ylläpitämään vaihtoehtorahastojen hoitajien rekisteriin.

Bocap on allekirjoittanut YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet, ja noudattaa niitä kaikessa sijoitustoiminnassaan.