Bocap Finance on käynnistänyt yritysrahoitusrahaston

 

Bocap on perustanut laatuaan ensimmäisen, suomalaisiin pk-yrityksiin vieraan pääoman ehtoisia sijoituksia tekevän Bocap Finance-rahoitusyhtiön. Bocap Finance Oy järjesti kevään ja alkukesän aikana yhtiön ensimmäisen varainhankintakierroksen, joka otettiin vastaan innostuneesti suomalaisessa instituutiosijoittajakentässä. Rahasto sai sijoittajikseen merkittäviä suomalaisia eläkekassoja ja yksityisiä suursijoittajia.

Bocap Finance Oy on koonnut rahoitustoimintaan sopivaa yrityskantaa keväästä lähtien, minkä myötä yhtiön toiminta käynnistyi loppukesän aikana. Toimitusjohtaja Raoul Konnos kommentoi yhtiön lähtökohtia seuraavasti: "Suomalaisten pk-yritysten rahoitustarpeet ovat muuttuneet aiempaa monipuolisemmiksi EU-säädösten kuristaessa perinteisten rahoituslähteiden - etenkin pankkien antolainauksen – saatavuutta. Tähän markkinamurrokseen Bocap Finance tuo uusia innovatiivisia vieraan pääoman rahoitusratkaisuja, joilla on myös kansantaloudellista merkitystä pk-sektorin ollessa ainoa nettotyöllistäjä Suomessa. Ollessamme itse myös yrittäjiä ymmärrämme pk-sektorin rahoitustarpeita erityisen hyvin ".

Lisätietoja: Raoul Konnos, puh. 040 5155 893, raoul@bocap.fi

 
Jukka Luoma