Suomi

Pääomasijoitustoiminta

KASVUN MOOTTORINA PIENILLE JA KESKISUURILLE YRITYKSILLE

Toimintatapamme nojaa vahvaan yrittäjyyteen sekä kohdeyritysten omistajien monipuoliseen tukemiseen ja motivoimiseen.
Siksi sijoitamme yhtiöihin pääosin osakeannin kautta vähemmistösijoituksen muodossa.

 

Toimimme aktiivisena kumppanina seuraavan kasvuloikan mahdollistamiseksi tyypillisesti yrityksille, joiden:

  • Omistus on pääosin yrittäjien käsissä ja toiminta vakiintunutta
  • Liikevaihto on vähintään 4 milj. euroa ja korkeintaan 50 milj. euroa
  • Liikevaihdon vuotuinen kasvu on ollut voimakasta
  • Tavoitteena on moninkertaistaa kasvu seuraavien 2 – 5 vuoden ajan

 

Sijoitamme oman pääoman ehtoisesti tyypillisesti 2 – 5 milj. euroa kerrallaan yhtiöiden seuraavan kasvuelinkaaren (3 -5 vuotta) mahdollistamiseksi. Toimimme läheisessä yhteistyössä myös muiden sijoittajien ja rahoittajien kanssa mahdollistaaksemme isojakin yritysjärjestelyitä.

Kutsumme huippuyrityksiä mukaan joukkoomme!

 

Tuemme merkittävän kasvuloikan toteutusta panostamalla voimakkaasti yrityskauppoihin ja -järjestelyihin, käyttöpääoman vahvistamiseen, kansainvälistymiseen ja muuhun orgaaniseen laajentumiseen sekä vahvistamalla organisaatiota sitouttamalla johtotiimiä.

– Julianna Borsos